การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ ให้การต้อนรับคณะผู้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ(ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาแก้งคร้อ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ ให้การต้อนรับคณะผู้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ(ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาแก้งคร้อ


การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ ให้การต้อนรับคณะผู้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ(ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาแก้งคร้อ

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ โดยนายศุภชัย มหาจันทร์ ผจก.และนายนพดล เฉลิมชัยรัตนกุล ผอ.กผว.เขต 6 ร่วมให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าโครงการต่อคณะผู้ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการขุดขยายเพิ่มความจุสระพักน้ำดิบ ในพื้นที่ กปภ.สาขาแก้งคร้อ จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ(ส่วนกลาง) ในวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาแก้งคร้อ
ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ และนายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอแก้งคร้อ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คณะฯด้วย
หากการขุดลอกแล้วเสร็จ แม่ข่าย กปภ.สาขาแก้งคร้อจะมีพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มอีก 120,000 ลบ.ม. และบึงนกโง่ อ.คอนสวรรค์ จะมีพื้นที่กักเก็บน้ำเพิ่มอีก 350,000 ลบ.ม.เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปาให้บริการในพื้นที่ อำเภอแก้งคร้อและอำเภอคอนสวรรค์ ในอนาคตได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง

เลื่อนขึ้นข้างบน