การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมโครงการ “ ๖ รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมโครงการ “ ๖ รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์”


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี   ร่วมโครงการ “ ๖ รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์”

นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี  พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงาน ร่วมโครงการ " ๖ รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์"  บริเวณ  เรือนจำกลางเพชรบุรี (เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง) จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓  นำโดย นายนพฤทธิ์ ยศตีนเทียน  ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำและพนักงาน ร่วมจัดฝึกอบรมหลักสูตร "ช่างประปาสร้างอาชีพ" เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติของระบบประปา กระบวนการผลิตน้ำประปา ระบบน้ำประปาภายในบ้านเบื้องต้น  การตรวจสอบท่อแตกรั่วภายในบ้าน การติดตั้งปั้มน้ำและการบำรุงรักษา การซ่อมแซมอุปกรณ์ ท่อภายในบ้าน การใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า  เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อกลับเข้าสู่สังคม ตามนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย

เลื่อนขึ้นข้างบน