รปก.2 ลงพื้นติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขาชัยภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.2 ลงพื้นติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขาชัยภูมิ


รปก.2 ลงพื้นติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขาชัยภูมิ

(วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) พร้อมด้วย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ลงพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ ให้การต้อนรับโดย นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วแสนชัย ผู้จัดการ กปภ.สาขาชัยภูมิ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ร่วมหาแนวทางการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยได้เดินทางไปยังหนองตาดำซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำรองที่ได้นำมาใช้ผลิตน้ำที่โรงกรองน้ำหนองสังข์ (สำนักงาน กปภ.สาขาชัยภูมิ) ทดแทนน้ำดิบจากลำปะทาว บ.เสี้ยวใหญ่ ในปัจจุบัน พร้อมติดตามงานขุดเปิดทางน้ำแม่น้ำชี ณ สถานีผลิตน้ำบ้านค่าย จากนั้นได้ไปยังฝายบ้านท่าแก้ง บึงโลโพ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี พร้อมเข้าพบนายกเทศบาลตำบลลุ่มลำชี เพื่อร่วมพูดคุยหาทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบัน และตรวจสอบทางมาของน้ำจาก สระโลโพ เทศบาลตำบลลุ่มลำชี มาลงแม่น้ำชี ณ บริเวณบ้านวังกุ่ม

เลื่อนขึ้นข้างบน