กิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2562


กิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2562

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 กปภ.สาขาอู่ทอง นำโดยนางราตรี อักษรอินทร์ ผจก.กปภ.สาขาอู่ทอง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning talk) ครั้งที่ 11/2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาอู่ทอง โดยผู้จัดการได้แจ้งข่าวสารและนโยบายของ กปภ. ติดตามผลการดำเนินงานของเดือนกรกฎาคม และปรึกษาหารือ แนวทางแก้ไขปัญหา-อุปสรรคของการทำงานร่วมกันภายในหน่วยงาน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน โดยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต "องค์กรโปร่งใส"

เลื่อนขึ้นข้างบน