กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒"


กปภ.สาขาระยอง ร่วมกิจกรรม "รวมพลังจิตอาสา รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒"

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.) สาขาระยอง นำโดยนายพินิจ  ศิลาแลง ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง นางไพเราะ  กว้างมาก หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๑ และนายดนัย เอกวิริยกิจ หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ "รวมพลังจิตอาสา รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๒" เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อถวายพระราชกุศล ณ บ้านเขาวังม่าน หมู่ที่ ๕ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.อำเภอเมืองระยอง (ศอ.จอส.๙๐๔ วปร.อำเภอเมืองระยอง) และองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ กปภ.สาขาระยอง ได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณบ้านเขาวังม่าน ต.นาตาขวัญ และสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด จำนวน ๖๐๐ ขวด ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน