การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหองบัวแดง โดย นางสุกัญญา จินดามณี ผจก.กปภ.สาขาหนองบัวแดง และพนักงานในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัการะ เเละจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหองบัวแดง โดย นางสุกัญญา จินดามณี ผจก.กปภ.สาขาหนองบัวแดง และพนักงานในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัการะ เเละจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหองบัวแดง โดย นางสุกัญญา จินดามณี ผจก.กปภ.สาขาหนองบัวแดง และพนักงานในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัการะ เเละจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 12 สิงหาคม 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหองบัวแดง โดย นางสุกัญญา จินดามณี ผจก.กปภ.สาขาหนองบัวแดง พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัการะ เเละจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

เลื่อนขึ้นข้างบน