กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk


กปภ.สาขากบินทร์บุรี  ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk

ด้วยในวันอังคารที่ 13  สิงหาคม  2562  เวลา 11.00 - 12.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานประปา โดยมี นายบรรจง  สุวัฒนวิชญ์  ผจก.กปภ.สาขากบินทร์บุรี หัวหน้างาน และพนักงาน  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร โดยผู้จัดการได้เน้นปรับปรุงการให้บริการเชิงรุกเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ การขายน้ำเพิ่ม ซักซ้อมสถานการณ์น้ำดิบขาดแคลน มอบหมายงานผลิตติดต่อประสานงานชลประทานสระแก้วเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ กำชับผู้อยู่เวรเฝ้าระวังเรื่องการสูบจ่ายน้ำและเฝ้าระวังน้ำดิบหน้าโรงสูบน้ำ  งานบริการให้เร่งรัดหาผู้ใช้น้ำเพิ่ม เร่งจัดทำประมาณการแจ้งผู้ใช้น้ำและติดตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว งานอำนวยการให้ติดตามเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ และการตั้งงบประมาณจ้างเอกชน

เลื่อนขึ้นข้างบน