กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรม Big Clearning Day ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน อ.เมือง จ.ตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรม Big Clearning Day ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน อ.เมือง จ.ตราด


กปภ.สาขาคลองใหญ่ จัดกิจกรรม Big Clearning Day ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน อ.เมือง จ.ตราด

           วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ มอบหมายให้ นายกัมพล สติดี หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสายงาน จัดกิจกรรม Big Clearning Day ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ณ สถานีผลิตน้ำคลองสะพานหิน อ.เมือง จ.ตราด

เลื่อนขึ้นข้างบน