กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2562


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันนี้ (14 สิงหาคม 2562) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ), นายอนันต์ เรศจะโปะ ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 กปภ.สาขาชลบุรี () ติดตามผลการดำเนินงาน พบปะ สนทนาระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน รับฟังปัญหา นำมาแก้ไขปรับปรุงการให้บริการดียิ่งขึ้น และในช่วงท้ายได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน โดยได้มีการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต "องค์กรโปร่งใส"

เลื่อนขึ้นข้างบน