บริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนและผู้เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร์ เครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

บริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนและผู้เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร์ เครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย


บริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนและผู้เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร์ เครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ภายใต้การบริหารงานของ นายสิงหะนาท  ธานีรัตน์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านตาขุน ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ) ภายใต้การบริหารงานของ นายกิตติศักดิ์เกื้อกาญจน์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)บริการน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนและผู้เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร์ เครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติ ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ โรงเรียนบ้านท่านหญิงวิภาวดี หมู่ที่1 บ้านท่านหญิงวิภาตำบลตะกุกเหนือกิ่งอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน