กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562


กปภ.สาขาระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง โดยนายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ภายใต้กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาพระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง)" ด้วยการปรับภูมิทัศน์บริเวณทางขึ้นจุดชมวิวด้านหลังพระราชวังรัตนรังสรรค์ การฉีดล้างขัดถูเพื่อทำความสะอาด การจัดเก็บขยะและเศษใบไม้พื้นที่โดยรอบ ณ พระราชวังรัตนรังสรรค์ (จำลอง) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  

เลื่อนขึ้นข้างบน