กปภ.สาขาศรีราชา ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับชำระค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีราชา ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับชำระค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ


กปภ.สาขาศรีราชา ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับชำระค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 กปภ.สาขาศรีราชา นำโดยนายจตุพร อิ่มสำราญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา นางสาวสุภาพร แช่มช้อย พนักงานการเงินและบัญชี ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการรับชำระค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบางพระและบริเวณใกล้เคียง ณ เทศบาลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 

เลื่อนขึ้นข้างบน