กปภ.สาขาบ้านบึง เฝ้าระวังและป้องกันการขาดแคลนน้ำดิบ ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบ้านบึง เฝ้าระวังและป้องกันการขาดแคลนน้ำดิบ ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร


กปภ.สาขาบ้านบึง เฝ้าระวังและป้องกันการขาดแคลนน้ำดิบ ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายปราโมทย์ ฉันทะ  ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง มอบหมายให้ นายประภัทธิ์ ธรรมพร หัวหน้างาน 8 งานผลิต และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ กองควบคุมคุณภาพน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ลงพื้นที่เฝ้าระวังและวางแนวทางป้องกันสถานการณ์น้ำดิบขาดแคลน ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร โดยใช้วิธีการหย่อนทุ่นวัดระดับน้ำ และตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์หัวดูดน้ำแพลอย เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะขาดแคลนน้ำดิบ เนื่องจากปริมาณฝนทิ้งช่วง โดยสถานการณ์น้ำบัจจุบันอยู่ในระดับปกติ ทำให้มั่นใจได้ว่า สามารถผลิตและจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้ อย่างไรก็ตาม กปภ.สาขาบ้านบึง ต้องขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า เพื่อให้มีทรัพยากรน้ำเหลือใช้อย่างเพียงพอและไม่ขาดแคลนในช่วงนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน