กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562


กปภ.สาขาคลองใหญ่ ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562

             วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตรย์ และเป็นการอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงานของบ้านเมืองให้คงอยู่สืบไป ประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 ณ ศาลาศิริวงศ์ วัดคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด พร้อมนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 600 ขวด มาบริการประชาชนในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน