รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

15 กรกฎาคม 2562


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

           ตามประกาศการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ฉบับลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน โดยกำหนดรับสมัครตั้งเเต่วันที่ 1 - 9  กรกฎาคม 2562 นั้น บัดนี้ การเปิดรับสมัครคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว การประปาส่วนภูมิภาคขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ และรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบ ตามไฟล์แนบท้ายเอกสารนี้ หรือทาง https://pwa.thaijobjob.com

 
เลื่อนขึ้นข้างบน