การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสกลณรงค์ สาลี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ถวายเทียนพรรษา และเครื่องอัฐบริขาร แด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ณ สำนักสงฆ์วัดป่าพระอุบาลี ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

เลื่อนขึ้นข้างบน