การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ร่วมซักซ้อมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม กับจังหวัดเชียงราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ร่วมซักซ้อมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม กับจังหวัดเชียงราย


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ร่วมซักซ้อมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม กับจังหวัดเชียงราย

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 
นายกฤช เกษจรัล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ได้มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต เข้าร่วมกิจกรรมกับทางจังหวัดเชียงราย 
ในการจัดกิจกรรมตรวจความพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม จังหวัดเชียงราย ปี 2562 เพื่อเป็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและเตรียมความพร้อม โดย การประปาฯ ได้นำรถบรรทุกน้ำเข้าร่วมในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ ณ บริเวณสนามหญ้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย

เลื่อนขึ้นข้างบน