กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.


กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

          วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 กปภ.สาขาคลองใหญ่ โดย นางสาวจินดา  หงษ์บิน หัวหน้างานอำนวยการ เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 108 ขวด ให้กับสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ เพื่อใช้ในกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยปี 2562 โดยจัดกิจกรรม Big Cleaning Day และรณรงค์การปั่นจักรยาน ณ บริเวณรอบสาธารณสุขอำเภอและบริเวณตึกสี่ชั้นของโรงพยาบาลคลองใหญ่ 

เลื่อนขึ้นข้างบน