กปภ.ข.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ในโครงการ ประปาทันใจ ระยะ 2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ในโครงการ ประปาทันใจ ระยะ 2

03 กรกฎาคม 2562


กปภ.ข.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ในโครงการ ประปาทันใจ ระยะ 2

กปภ.ข.3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลิือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการ ประปาทันใจ ระยะ 2 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อ พร้อมรายละเอียดอื่นๆ ได้ตามเอกสารแนบนี้
 

►ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

   โทร : 08 7504 1584 , 08 1571 8195 (ติดต่อ "งานทรัพยากรบุคคล") ในวันและเวลาราชการ

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน