การประปาส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562


การประปาส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562

                    การประปาส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานซึ่งเป็นไปตามหลักชีวอนามัยและความปลอดภัย จึงได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารประปาวิวัฒน์ โดยทีมแพทย์โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร

 

เลื่อนขึ้นข้างบน