กปภ.ข.3 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.3 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2

13 มิถุนายน 2562


กปภ.ข.3 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2

กปภ.ข.3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 (เจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา) โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ.....
 

►ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

   โทร : 08 7504 1584 , 08 1571 8195 (ติดต่อ "งานทรัพยากรบุคคล") ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ : - สามารถดูรายละเอียดการเปิดรับสมัคร รวมถึงใบสมัคร ได้จากไฟล์เอกสารแนบด้านล่างนี้
              - ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ขอสงวนสิทธิไม่รับสมัครบุคคลที่แต่งกายไม่สุภาพ
              - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สงวนสิทธิพิจารณารับสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562

 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน