กปภ.มุกดาหาร ขยายพื้นที่บริการน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน กว่า 900 ราย ใน อ.เมือง และ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.มุกดาหาร ขยายพื้นที่บริการน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน กว่า 900 ราย ใน อ.เมือง และ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร


กปภ.มุกดาหาร ขยายพื้นที่บริการน้ำประปา ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน กว่า 900 ราย ใน อ.เมือง และ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขามุกดาหาร ขยายพื้นที่บริการน้ำประปาโดยรับโอนกิจการประปา 3 แห่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า 900 ราย ในอำเภอเมืองและอำเภอคำชะอี ด้วยน้ำสะอาดมาตรฐานองค์การอนามัยโลก

         นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเป็นเรื่องสำคัญที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทุกปี เนื่องจากความต้องการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นแต่ปริมาณน้ำมีจำกัด เห็นได้จากการที่ กปภ. ต้องก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปารองรับการเติบโตอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการรับโอนกิจการประปาจากหน่วยงานท้องถิ่น เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบซ้ำซ้อน ทำให้กระทบต่อการบริการน้ำประปาแก่ประชาชน โดยล่าสุด กปภ.สาขามุกดาหาร ได้เข้ามาดำเนินกิจการส่งจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการเดิมของ อปท. 2แห่ง คือ 1. เทศบาลตำบลมุกอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ครอบคลุมพื้นที่หมู่ 4 บ้านกุดโง้งน้อย หมู่ 5 บ้านกุดโง้งใหญ่ และ หมู่ 1 บ้านคำตุนาง 2.องค์การบริหารส่วนตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร บริเวณหมู่ 6 บ้านหนองกะปาด หมู่ 14 บ้านคำชะอี หมู่ 3 บ้านคำห้วยทรายรวมถึงประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง คือประปาชุมชนนาโปใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งทำให้พี่น้องประชาชน กว่า 900 ราย มีโอกาสเข้าถึงระบบน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน มีระบบการบริการต่อเนื่อง และสนับสนุนคุณภาพชีวิตในระยะยาวต่อไป

       นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการ กปภ.สาขามุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน กปภ.สาขามุกดาหาร มีระบบประปาที่มีศักยภาพ มีกำลังการผลิตน้ำประปารวม 2,180 ลบ.ม./ชม. ซึ่งสามารถรองรับการบริการน้ำประปาได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการทั้งหมดมั่นใจได้ว่าการรับโอนกิจการประปาครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการบริการน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการที่มีอยู่เดิมอย่างแน่นอนหากลูกค้าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขามุกดาหาร สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 4261 1131 หรือ PWA Contact Center โทร. 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน