กปภ. รักษ์ชุมชน ร่วมมือเครือข่ายฯ วางซั้งกอสร้างบ้านให้ปลา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. รักษ์ชุมชน ร่วมมือเครือข่ายฯ วางซั้งกอสร้างบ้านให้ปลา


กปภ. รักษ์ชุมชน ร่วมมือเครือข่ายฯ วางซั้งกอสร้างบ้านให้ปลา

        นายสฤษฏ์ อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 5 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวางซั้งกอ "สร้างบ้านให้ปลา คืนสัตว์น้ำสู่ทะเล" ตามโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน ประจำปี 2562 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและลงเรือวางซั้งกอสร้างบ้านให้ปลา ณ หาดเก้าเส้ง แหลมสมิหลา จ.สงขลา เพื่อสร้างแหล่งอาศัยให้สัตว์น้ำ พร้อมฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้แทนชุมชนเครือข่ายอนุรักษ์ เซ็นทรัลกรุ๊ป และเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา โดยมีนายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก ประมงจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่ชุมชนเก้าเส้ง อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน