การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญออกดำเนินการพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าและเป็นการเข้าถึงผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญออกดำเนินการพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าและเป็นการเข้าถึงผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญออกดำเนินการพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าและเป็นการเข้าถึงผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

เมื่อวันที่24 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญนำโดย นายสมชาย ชื่นชม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญพร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัดออกดำเนินการพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้าและเป็นการเข้าถึงผู้ใช้น้ำ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไปทั้งนี้ได้มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์กปภ.และถุงผ้าลดโลกร้อน แทนคำขอบคุณ

เลื่อนขึ้นข้างบน