กปภ.สาขาชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่ม “โครงการเทศบาลร่วมใจ ห่วงใยชุมชน” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่ม “โครงการเทศบาลร่วมใจ ห่วงใยชุมชน”


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) บริการน้ำดื่ม “โครงการเทศบาลร่วมใจ ห่วงใยชุมชน”

          เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) มอบหมายให้ นางสุปราณี ทองเหี่ยง หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมบริการน้ำดื่ม กปภ. จำนวน ๖๐๐ ขวด บริการส่วนราชการท้องถิ่น ประชาชนใน โครงการเทศบาลร่วมใจ ห่วงใยชุมชนประจำปี ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน