การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสระแก้ว โดยนายพลวัฒน์ บุญสุทธิ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 30 ต้น มีต้นพะยูง 10 ต้น ต้นพะยอม 10 ต้น และต้นประดู่ 10 ต้น เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณพื้นที่สถานีสูบน้ำดิบแรงต่ำคลองพระสะทึง ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน