การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"


การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิดอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

           การประปาส่วนภูมิภาค สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยร่วมกับ

หน่วยงานราชการและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์  เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชน

และร่วมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองปราง บ้านโคกจง ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา

ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน