กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2562


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2562

 

การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ  จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2562 เมื่อวันศุกร์ ที่ 17  พฤษภาคม  2562 เวลา 13.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ นำโดยนายภิเษก  เบญยาลี หัวหน้างาน 8 รักษาการในตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารือเสาะ พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2562 ซึ่ง ครม.อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ ที่ 18 พ.ค. 2562  โดยร่วมกันปลูก ต้นไม้ ได้แก่  ต้นทุเรียน , ต้นดอกเข็มฯลฯ และช่วยกันพรวนดิน กำจัดวัชพืช ณ บริเวณโดยรอบสำนักงาน  กปภ.สาขารือเสาะ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และสร้างความสามัคคี ในองค์กรอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน