กปภ.ข.3 และ กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.3 และ กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562


กปภ.ข.3 และ กปภ.สาขาท่ามะกา ร่วมสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปี 2562

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา นำโดย นางชยาภรณ์  กิตติวงศ์ภักดี ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในการนำบริการขั้นพื้นฐานไปให้บริการแก่ประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่หน่วยงาน ซึ่ง กปภ. ได้ร่วมให้บริการต่างๆ อาทิ รณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดและถูกวิธี ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอติดตั้งประปา ช่องทางการรับชำระค่าน้ำประปาในรูปแบบ Online และ On Mobile ช่องทางติดตามข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว การให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน พร้อมกันนี้ ยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ไปแจกจ่ายแก่ผู้ร่วมงาน มอบของที่ระลึกจาก กปภ. ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมและเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล เพื่อสร้างความประทับใจและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน