กปภ.สาขาปากช่อง ลงพื้นที่ให้บริการจัด "โครงการเติมใจให้กัน" พร้อมประชาสัมพันธ์ โครงการลดค่าติดตั้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกลดค่าติดตั้งประปา 15% (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากช่อง ลงพื้นที่ให้บริการจัด "โครงการเติมใจให้กัน" พร้อมประชาสัมพันธ์ โครงการลดค่าติดตั้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกลดค่าติดตั้งประปา 15%


กปภ.สาขาปากช่อง ลงพื้นที่ให้บริการจัด "โครงการเติมใจให้กัน" พร้อมประชาสัมพันธ์ โครงการลดค่าติดตั้งเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกลดค่าติดตั้งประปา 15%

เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดย นางดวงทิพย์ พิทักษานนท์กุล มอบหมายให้ นางพรเพ็ญ บุญแจ้ง หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ให้บริการออกหน่วยประชาสัมพันธ์การขอใช้น้ำประปา กปภ. จัดโครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกลดค่าติดตั้งประปา 15% ภายใต้โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2562 พร้อมทั้งได้ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำและอธิบายโครงการส่วนลด 15% ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ หมู่บ้านท่ามะนาว ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจในโครงการมายื่นคำร้องขอใช้น้ำ ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้มาขอใช้น้ำเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และความประทับใจตามแนวยุทธศาสตร์องค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน