กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒


กองบัญชีและการเงิน กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) นำโดยนางทิวาพร โตสุขโขบุญปัญญา ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีการหารือและวางแผน อาทิ แจ้งให้พนักงานทราบผลการประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาส ๒/๒๕๖๒ การแจ้งเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ติดตามการดำเนินงานของกปภ.สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชีและการเงิน นอกจากนี้ ยังได้มีการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการสร้างความสามัคคีของบุคลากรในสังกัด 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน