กปภ.สาขาอ้อมน้อย จัดประชุมสายงานเพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย จัดประชุมสายงานเพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ


กปภ.สาขาอ้อมน้อย จัดประชุมสายงานเพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการ

วันที่ 17 พฤษภาคม  2562  นายสะอาด จงดี ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย นายสุธี แสงเจือ ผช.ผจก.กปภ.สาขาอ้อมน้อย พร้อมด้วยหัวหน้าและพนักงานในสังกัดเข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้นสองอาคารสำนักงาน กปภ.สาขาอ้อมน้อย เพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงาน ของงานอำนวยการและงานจัดเก็บรายได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลสำเร็จของแต่ละงานมีประสิทธิภาพสูงสุดของการให้บริการแก่ลูกค้า

เลื่อนขึ้นข้างบน