กปภ.สาขากำแพงเพชร ออกหน่วยให้บริการบริการรับชำระค่าน้ำประปา (นอกสถานที่) ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร ออกหน่วยให้บริการบริการรับชำระค่าน้ำประปา (นอกสถานที่) ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร


กปภ.สาขากำแพงเพชร ออกหน่วยให้บริการบริการรับชำระค่าน้ำประปา (นอกสถานที่)  ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

เมื่อเช้าวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดย นายอภิปราย อรรคสูรย์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้พนักงานในสังกัดออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา พร้อมรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ (นอกสถานที่) ประจำเดือนพฤษภาคม2562 ณ ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีประชาชนผู้ใช้น้ำมารอรับบริการจำนวนมาก อาทิ ชำระค่าน้ำประปา ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ และแจ้งท่อแตก – รั่ว ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่อยู่ห่างไกลพื้นที่สำนักงานประปา ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการ ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า และยังสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้น้ำอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน