กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองจาก บ้านคลองจาก หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองจาก บ้านคลองจาก หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด


กปภ.สาขาตราดเข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองจาก  บ้านคลองจาก หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประปาชน ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ศาลาประชาคมบ้านคลองจาก บ้านคลองจาก หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด นำโดย นายจิรพงค์ แสวงการ ผจก.กปภ.สาขาตราด,นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด พร้อมแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.และเอกสารประชาสัมพันธ์ขอติดตั้งระบบประปา แก่ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน