กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๖๒


กปภ.ข.๓ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๖๒

วันนี้ (๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) นำโดยนายธนิต ธนเสนีย์วัฒน์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๓ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา และกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณสำนักงาน กปภ.ข.๓ โดยมีการร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป และผู้อำนวยการ กปภ.ข.๓ ยังได้มอบกล้าพันธุ์ไม้ต่างๆ อาทิ มะขามป้อม หว้า พะยูง มะค่าโมง ขี้เหล็ก ให้แก่ผู้อำนวยการกองและบุคลากรในสังกัดนำไปปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เลื่อนขึ้นข้างบน