กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) เพิ่มเป้าลูกค้ารายใหม่ ออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าติดตั้้งมาตรใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) เพิ่มเป้าลูกค้ารายใหม่ ออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าติดตั้้งมาตรใหม่


กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) เพิ่มเป้าลูกค้ารายใหม่ ออกหน่วยให้บริการรับชำระค่าติดตั้้งมาตรใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) โดย นายธีรพงศ์ หนูเกื้อ ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ มอบหมายให้หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 1  งานอำนวยการ และงานลูกค้าสัมพันธ์ จัดกิจกรรมรับชำระค่าติดตั้ง  เพื่อเพิ่มเป้าจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่ ในโครงการเติมใจให้กัน ต่อเนื่อง ครั้งที่ 2/2562 ณ บริเวณวัดพรุเตาะ ม.5 ต.ทุ่งใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  โดยมีลูกค้าให้ความสนใจ มาใช้บริการเป็นอย่างมาก จำนวน 60 ราย เป็นการรับชำระค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำรายใหม่ 54 ราย และ รับคำร้อง/แบบคำขอมาตรวัดน้ำรายใหม่เพิ่มเติม จำนวน 4 ราย

เลื่อนขึ้นข้างบน