คณะอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม


คณะอนุกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒) นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วย นางยุภาพร สุวรรณผิว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ตลอดจนหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พันตำรวจโท สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ (ประธานอนุกรรมการ) พร้อมด้วย นายณรงค์ บุญโญ (อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ ๕ ลงพื้นที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม เพื่อตรวจประเมินผลการให้บริการประชาชน จุดอำนวยความสะดวกทั้งภายนอก และภายในอาคารสำนักงาน รายละเอียดเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมร่วมประชุมซักถาม และชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เพื่อประเมินวัดผลสู่การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ประจำปี ๒๕๖๒ ต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน