กปภ.ข.๓ จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๓ จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒


กปภ.ข.๓ จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

วันนี้ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๒) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) นำโดยนายธนิต ธนเสนีย์วัฒน์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๓ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.๓ ผู้อำนวยการกอง ผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาในสังกัด จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๑ กปภ.ข.๓ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด, การติดตามโครงการก่อสร้างต่างๆ, หารือแนวทางเพิ่มน้ำจำหน่าย ลดน้ำสูญเสีย และเพิ่มผู้ใช้น้ำ โดยผู้อำนวยการ กปภ.ข.๓ ได้เน้นย้ำเรื่องการส่งจ่ายน้ำประปา จะต้องสามารถส่งจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง สะอาด ไม่ขาดแคลน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ ตรงตามเป้าหมาย และตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านน้ำประปาให้ดียิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน