กปภ.ข.๓ ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๓ ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๒


กปภ.ข.๓ ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) โดยผู้บริหารและพนักงานในสังกัด ร่วมประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ อนุสรณ์สถานรัชกาลที่ ๑ เขิงเขาแก่นจันทร์ จังหวัดราชบุรี เนื่องในวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม และประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ร่วมประกอบพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระองค์ทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย จึงกำหนดให้ วันจักรี เป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี

เลื่อนขึ้นข้างบน