กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม 5ส ทำความสะอาดสำนักงาน มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม 5ส ทำความสะอาดสำนักงาน มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม 5ส ทำความสะอาดสำนักงาน มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ

           เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) พร้อมด้วย นายอนันต์ เรศจะโปะ ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม 5ส เพื่อเตรียมเข้ารับการตรวจประเมินศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ด้วยการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้มีเป็นความระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม น่าอยู่ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำที่มาใช้บริการ และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานอีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมวัฒนธรรมภายในองค์กร สานสัมพันธ์สร้างความสามัคคีณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน