กปภ.สาขาพนมทวน จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP&PM และกิจกรรม 5 ส (ครั้งที่ 2/2562) ภาคีเครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมทวน จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP&PM และกิจกรรม 5 ส (ครั้งที่ 2/2562) ภาคีเครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี


กปภ.สาขาพนมทวน จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP&PM และกิจกรรม 5 ส (ครั้งที่ 2/2562) ภาคีเครือข่ายจังหวัดกาญจนบุรี

วันที่  14 มีนาคม 2562  กปภ. สาขาพนมทวน โดยนางสาวจงกล เห็นประเสริฐ
ผจก.พร้อมด้วยหัวหน้างาน และหนักงานในสังกัด  ร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่าย
จังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุม ติดตามผลการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM)ภาคีเครือข่าย 
และกิจกรรม 5 ส จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน 
 พร้อมตรวจให้คะแนนโรงกรองสะอาด
ณ สถานีผลิตน้ำพนมทวน

เลื่อนขึ้นข้างบน