กปภ.สาขาราชบุรี “เร่งเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ในพื้นที่อบต.ท่าราบ” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาราชบุรี “เร่งเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ในพื้นที่อบต.ท่าราบ”


กปภ.สาขาราชบุรี  “เร่งเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ในพื้นที่อบต.ท่าราบ”

 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 นายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาราชบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกันออกหน่วยเติมใจให้กัน รับคำร้องติดตั้งมาตรวัดน้ำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าราบ และออกประชาสัมพันธ์ในการขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่พื้นอบต.ท่าราบ อ.เมืองราชบุรี ที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดราชบุรี วางท่อขยายเขตจ่ายน้ำในพื้นที่หมู่ที่1-4 ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ ในครั้งนี้ได้รับความสนใจและประทับใจในการให้บริการเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน