กปภ.สาขาเทิง ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเทิง ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย


กปภ.สาขาเทิง ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ในวันศุกร์ที่ 11  มกราคม  2562 นำโดยนายวิชาญ  พรมมา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเทิง พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านรักแผ่นดิน ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. พร้อมแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำอย่างถูกวิธี แจกให้ประชาชนที่มาร่วมงาน  โดยมีนายผจญ  ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย  มาเป็นประธาน

เลื่อนขึ้นข้างบน