กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562


กปภ.สาขาคลองใหญ่ สนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

           วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 กปภ.สาขาคลองใหญ่ นำโดย นายโอภาส ไผ่เกาะ ผจก.กปภ.สาขาคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัด สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 120 ขวด และน้ำแก้ว จำนวน 480 แก้ว เพื่อใช้ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ราชการุณย์สภากาชาดไทย เขาล้าน

เลื่อนขึ้นข้างบน