กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ เข้าร่วมงาน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ เข้าร่วมงาน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่


กปภ.สาขาเพชรบูรณ์  เข้าร่วมงาน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

เมื่อวันศุกร์ที่ 7  ธันวาคม  2561  กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ โดยนายธีระยุทธ ทองสุก  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงาน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยมีนายเสรี หอมเกษร นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ได้สนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 600 ขวด เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้มาร่วมงานได้ดื่มฟรี พร้อมด้วยแจกแผ่นผับและของที่ระลึกให้แก่ข้าราชการและประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลาป่า หมู่ 11 ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เลื่อนขึ้นข้างบน