กปภ.ข.๖ ร่วมเปิดประชุมการตรวจสอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๖ ร่วมเปิดประชุมการตรวจสอบ ณ ห้องประชุมใหญ่


กปภ.ข.๖ ร่วมเปิดประชุมการตรวจสอบ ณ ห้องประชุมใหญ่

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในสังกัด ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบ ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.๖ ร่วมกับคณะผู้ตรวจสอบ นำโดย นายพัฒนา วัฒนาการ หัวหน้างานตรวจสอบ งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้กล่าวถึงรายละเอียดในการตรวจสอบต่างๆ ตลอดจนวัตถุประสงค์ในการเข้าตรวจสอบภายใน โดยจะดำเนินการอย่างถูกต้อง โปร่งใส ซึ่งกำหนดการตรวจสอบเสร็จสิ้นในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน