กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมงานทำบุญครบรอบคล้ายวันก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง ครบรอบ 26 ปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมงานทำบุญครบรอบคล้ายวันก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง ครบรอบ 26 ปี


กปภ.สาขาแม่สะเรียง ร่วมงานทำบุญครบรอบคล้ายวันก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง ครบรอบ 26 ปี

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง นำโดยนายโกวิทย์ สังธิ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้างาน ร่วมงานทำบุญครบรอบคล้ายวันก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง ครบรอบ 26 ปี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลื่อนขึ้นข้างบน