กปภ.บางสะพาน น้ำท่วมหนักเร่งแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน ต.ร่อนทอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.บางสะพาน น้ำท่วมหนักเร่งแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน ต.ร่อนทอง


กปภ.บางสะพาน น้ำท่วมหนักเร่งแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อน ต.ร่อนทอง

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบางสะพาน แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่หมู่ 4 และ หมู่ 5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงทำให้เกิดน้ำท่วม

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักให้พื้นที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ส่งผลให้ประชาชนหลายครัวเรือนต้องประสบอุทกภัย รวมถึง กปภ.สาขาบางสะพาน ซึ่งรับผิดชอบผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนใน ต.ทับสะแก ต.ร่อนทอง และ ต.ช้างแรก ซึ่งขณะนี้สถานีผลิตน้ำร่อนทอง ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้ จึงมีความจำเป็นต้องลดแรงดันน้ำเพื่อให้สามารถส่งจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ 4 และ หมู่ 5 ต.ร่อนทอง ให้มีน้ำประปาใช้ได้นานที่สุดจนกว่าจะสามารถผลิตน้ำประปาได้ตามปกติซึ่งขณะนี้อาจส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในบางพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กปภ.สาขาบางสะพาน กำลังเร่งดำเนินการแก้ไขให้สามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมประสาน อบต.ร่อนทอง เพื่อเตรียมรถบรรทุกน้ำพร้อมแจกจ่ายน้ำประปาให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน กปภ. ขอแนะนำวิธีการดูแลระบบประปาเมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม โดยการปิดก๊อกน้ำภายในบ้านทุกจุดและปิดวาล์วหน้ามิเตอร์น้ำให้สนิท เพราะถ้าหากท่อประปาภายในเกิดชำรุดหรือแตกรั่วในระหว่างน้ำท่วมจะไม่สามารถสังเกตเห็นได้ ทำให้ต้องสูญเสียน้ำไปอย่างเปล่าประโยชน์ และเป็นการป้องกันมิเตอร์น้ำทำงานผิดปกติในขณะถูกน้ำท่วมได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง กปภ. ขอความร่วมมือจากประชาชนตรวจสอบความเสียหายของระบบประปาภายในบ้านทันทีเพื่อป้องกันการเสียค่าใช้จ่ายจากค่าน้ำที่สูงผิดปกติ

          นางรุ่งนภา หอมสกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางสะพานกล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ยังคงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลา โดยประชาชนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาบางสะพานโทร. 0 3269 1883 หรือ PWA Contact Center โทร. ๑๖๖๒ 

เลื่อนขึ้นข้างบน