กปภ. ยืนยันคุณภาพน้ำประปาทั้ง 3 สาขา ใน จ.พิจิตร ยังได้มาตรฐานเหมือนเดิม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ยืนยันคุณภาพน้ำประปาทั้ง 3 สาขา ใน จ.พิจิตร ยังได้มาตรฐานเหมือนเดิม


กปภ. ยืนยันคุณภาพน้ำประปาทั้ง 3 สาขา ใน จ.พิจิตร ยังได้มาตรฐานเหมือนเดิม

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้ง 3 สาขา ใน จ.พิจิตร ยืนยันไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีแหล่งน้ำบริเวณ ต.ย่านยาว อ.เมือง จ.พิจิตร เน่าเสียจนเป็นเหตุให้ปลาในกระชังแม่น้ำน่านตายเป็นจำนวนมากโดย กปภ. ได้เข้าร่วมตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน พบว่าตรงจุดเกิดเหตุไม่ใช่แหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปาของ กปภ. ทั้ง 3 สาขาใน จ.พิจิตร

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่มีปลาในกระชังแม่น้ำน่านลอยตายเป็นจำนวนมาก ทำให้ผู้ใช้น้ำใน จ.พิจิตร อาจมีความกังวลใจในคุณภาพน้ำประปาที่ใช้อุปโภคบริโภคอยู่ว่าจะมีการปนเปื้อนไปด้วยหรือไม่นั้น กปภ. ทั้ง 3 สาขา ใน จ.พิจิตร ได้แก่ กปภ.สาขาพิจิตร กปภ.สาขาบางมูลนาก และ กปภ.สาขาตะพานหิน ได้ติดตามเฝ้าสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าบริเวณจุดเกิดเหตุนั้นไม่ใช่แหล่งน้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาส่งจ่ายให้กับผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ ในกระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปภ. จะมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำตั้งแต่น้ำดิบที่นำมาใช้ผลิตน้ำประปาตลอดจนระหว่างกระบวนการผลิตก่อนส่งจ่ายไปยังผู้ใช้น้ำ นอกจากนี้ กปภ. ได้ส่งตัวอย่างน้ำประปาให้นักวิทยาศาสตร์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางในการตรวจสอบน้ำประปาเพิ่มเติมใน Lab Cluster ของ กปภ. อีกด้วย เพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจได้ถึงน้ำประปาของ กปภ. ที่มีความปลอดภัยสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ตามปกติอย่างแน่นอน

          อย่างไรก็ตาม กปภ. ยังคงเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ตลอดเวลา โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ กปภ.สาขา ในพื้นที่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center โทร. ๑๖๖๒

เลื่อนขึ้นข้างบน