กปภ.สาขานครนายก ออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งประปาเเคลื่อนที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครนายก ออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งประปาเเคลื่อนที่

กปภ.สาขานครนายก ออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งประปาเเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก นำโดย นายยุทธพงศ์  พิชญาภรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ออกหน่วยบริการลูกค้านอกสถานที่ บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำรายใหม่นอกสถานที่  ณ  วัดบึง ต.โคกไม้ลาย อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  เพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำตามณโยบายของ  กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน